O NAMA

Trgovačko društvo SMOKING d.o.o osnovano je 8.listopada 1998.godine u Zagrebu i u 100% je vlasništvu tvrtke Raul d.o.o. iz Zagreba. Od početka svog djelovanja do danas, trgovačko društvo SMOKING d.o.o. izraslo je u jednog od vodećih nacionalnih lanaca maloprodajnih objekata, a kroz vlastita prodajno-distributivna predstavništva u većim gradovima Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek,...) poslovanje je prošireno na područje cijele Hrvatske.

- Današnja snaga tvrke su: 6 vlastitih prodajno-distributivnih centara na području cijele Hrvatske (Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Rijeka, Split, Zadar)
- više od 100 vlastitih maloprodaja

SMOKING d.o.o. danas sa vlastitih 100-tak maloprodajnih objekata rasprostranjenih po cijelom teritoriju Republike Hrvatske, predstavlja drugi po veličini nacionalni lanac maloprodajnih objekata u području tobacco kiosaka/shopova i tobacco corner shopova s prisutnošću u gotovo svim najvećim hrvatskim gradovima.

Uz posjedovanje vlastitog maloprodajnog lanca na atraktivnim lokacijama u gradu Zagrebu, tvrtka je svoje poslovanje proširila na cijelu Hrvatsku, i to otvaranjem vlastitih maloprodajnih objekata u svim većim hrvatskim gradovima (Split, Rijeka, Osijek, Karlovac, Zadar, Dubrovnik, Slav.Brod,...), uz otvaranje prodajno-distributivnih centara u svim većim gradovima Hrvatske (Zagreb, Osijek, Slav.Brod, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik).

SMOKING d.o.o. trenutno zapošljava više od 200 radnika, od čega 15 VSS, 10 VŠS, ostatak SSS, uz prosjek godina po zaposlenom od 30 godina, te predstavljamo jednog od ključnih partnera na hrvatskom tržištu.


 
Copyright © 2004-2008 by Smoking d.o.o.